Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw PC worden geplaatst om deze website beter te laten functioneren. Ook kunnen er gegevens naar derden (o.a. Google) worden verzonden.

Indien u hier klikt voor accoord geeft u ons toestemming deze cookies te plaatsen. Doet u dit niet dan kunnen sommige functies van deze website voor u niet beschikbaar zijn.

Williammaartens.com

Williammaartens

Een website van Maartens automatisering
Uw partner op het World Wide WebDisclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website http://williammaartens.com en https://williammaartens.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Maartens automatisering zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Maartens automatisering niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Maartens automatisering garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Maartens automatisering wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Maartens automatisering links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons is aanbevolen. Maartens automatisering aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Maartens automatisering niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Maartens automatisering behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie -waaronder alle teksten, scripts en grafisch materiaal-. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maartens automatisering of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik, als voorbeeld gelden de pdf bestanden (formulieren).

Maartens automatisering behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

disclaimer